MUDr. Eva Pernicová, MBA

Očkování a cestovní medicíně se ve společnosti Avenier a.s. věnuji od roku 2015, předtím jsem pracovala ve Fakultní nemocnici Brno. Mám atestaci z oboru Infekční lékařství a jako odborná asistentka Ústavu veřejného zdraví vyučuji epidemiologii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Těším se na vás v ordinaci:Očkovací centrum Brno Campus

MUDr. Eva Pernicová, MBA je autorem nebo garantem