Epidemie horečky dengue na ostrově Réunion

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) upozornilo na epidemii horečky dengue na francouzském ostrově Réunion v Indickém oceánu. Hlavním přenašečem horečky dengue je v této oblasti je komár Aedes albopictus. Předpokládá se, že v nadcházejících týdnech může tato epidemie zesilovat a očekává se další přenos alespoň do začátku zimy (červenec až září). Základní prevencí je použití účinného repelentu a moskytiéry. Přenašeč se vyskytuje zejména v obydlených místech a je aktivní v denních hodinách, zejména u svítání a soumraku.

Riziko přenosu viru dengue v Evropě je spojeno s dovozem viru prostřednictvím nakažených osob do oblastí s aktivními komáry Aedes albopictus v jižním Středozemí, a komáry Aedes aegypti na Madeiře. V těchto oblastech může dojít ke vzniku letních evropských epidemií.

Během období vysoké aktivity komárů v jižní Evropě je důležité včasné odhalení importovaných případů a zabránění místního přenosu. Cestovatelům vracejícím se z oblastí, kde dochází k přenosu horečky dengue, se doporučuje vyhledat lékaře, jestliže se objeví příznaky horečky během prvních dvou týdnů po návratu.