Epidemie cholery v Africe, Asii a Střední Americe

Epidemie cholery ve světě

Od začátku letošního ruku (pozn. 2023) je hlášena epidemie cholery v Africe, Asii a Střední Americe (viz Tabulka Srovnání výskytu nákazy cholerou v 1. polovině roku 2023 a 1. polovinou roku 2022 a Obrázek Mapa výskytu cholery květen–červenec 2023). K nejvíce postiženým regionům patří Afrika, kde byl výskyt případů hlášen z 15 zemíVzhledem k rozdílům v systémech hlášení a celkově nedostatečnému hlášení jsou v tabulce uvedená data pouze orientační.

Cholera je infekční průjmové onemocnění způsobené bakterií Vibrio cholerae séroskupin O1 nebo O139 vyskytující se především v oblastech s nižším hygienickým standardem, nedostatečným systémem čištění odpadních vod, anebo v místech postižených přírodní katastrofou či válečným konfliktem.

K nákaze dochází nejčastěji po požití kontaminované vody, ovoce a zeleniny omyté v kontaminované vodě, anebo mořských plodů v této vodě se vyskytujících. Inkubační doba je kratší než 5 dnů a po ní se mohou rozvinout typické příznaky, k nimž patří vodnatý průjem, který může být doprovázen zvracením a vést až k život ohrožující dehydrataci.

Ve většině případů jsou však příznaky mírné nebo zcela chybí (infikovaní jedinci se stávají přenašeči bez příznaků). Závažný průběh hrozí dětem, nemocným a podvyživeným jedincům. Při včasné léčbě, která zahrnuje náhradu tekutin a antibiotika, umírá méně než 1 % pacientů s příznaky.

Prevencí je striktní dodržování hygienických návyků, vyvarování se požívání rizikové vody – možno využít filtrační lahev, nebo jiný filtrační systém, vodu převařit, případně kupovat vodu balenou. Dále se důsledně vyhýbat ledu v nápojích, omývat potraviny v pitné vodě a mořské plody konzumovat pouze po tepelné úpravě. K prevenci patří i očkování orální vakcínou. V současnosti je však dosažena maximální kapacita výroby (přibližně 2,5 miliony dávek měsíčně) a neexistuje žádné krátkodobé řešení, jak produkci navýšit, přičemž rozsah epidemie má za následek celosvětový nedostatek těchto vakcín.

WHO v postižených oblastech přistupuje k jednodávkovému podání vakcíny ve snaze ochránit co největší počet lidí ohrožených nákazou. V tomto případě je ale nejasné, po jakou dobu vydrží imunita takto naočkovaným jedincům.


Obrázek: Mapa výskytu cholery květen–červenec 2023Tabulka: Srovnání výskytu nákazy cholerou v 1. polovině roku 2023 a 1. polovinou roku 2022Vypracovala: Mgr. Klára Kutačová
Garant obsahu: MUDr. Hana Tkadlecová
Zdroje textu: ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/cholera/surveillance-and-disease-data/cholera-monthly
WHO: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON426
https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-cholera--external-situation-report--4---6-july-2023
Zdroj obrázku: ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/cholera/surveillance-and-disease-data/cholera-monthly