Guinea - výskyt eboly

Ministerstvo zdravotnictví Guineje informovalo WHO o výskytu viru eboly v sub-prefektuře Gouécké v regionu Nzérékoré v Guineji mezi 18. lednem a 13. únorem 2021. U nahlášených případů byly popsány příznaky průjem, zvracení a krvácení po návštěvě pohřbu příbuzného.

Prvním případem byla zdravotní sestra, která se 18. ledna 2021 dostavila do zdravotnického střediska s bolestmi hlavy, slabostí, nevolností, zvracením, nechutenstvím, bolestmi břicha a horečkou. Byl jí diagnostikována břišní tyfus. Dne 23. ledna 2021 vyhledala zdravotnické zařízení v Nzérékoré z důvodu zvýšené teploty, zvracení, řídké stolice a fyzické slabosti, diagnostikována jí byla malárie. Dne 24. ledna vyhledala tradičního lékaře v Nzérékoré, 28. ledna 2021 zemřela. Pohřbena byla 1. února v Gouécké, kde se nakazilo šest osob z toho pět členů rodiny a tradiční lékař, kterého navštívila. Ze sedmi případů zemřelo pět (4 pravděpodobné a 1 potvrzený). Další dva potvrzené případy jsou v současnosti izolovány ve specializovaných zdravotnických zařízeních v Conakry a Gouécké oblasti Nzérékoré.

Druh ebolaviru ještě nebyl stanoven. Probíhají laboratorní analýzy ke zjištění druhů virů. Ke dni 15. února bylo identifikováno sto devadesát dva (192) kontaktů, z toho 164 kontaktů ve zdravotnické oblasti N'Zérékoré a 28 ve zdravotnické oblasti Ratoma v Conakry. K 17. 2. 2021 nebyly hlášeny žádné kontakty, které by cestovaly do sousedních zemí. Nzérékoré je však druhým největším městem Guineje a leží na křižovatce silnic z Ganty (v Libérii), Dananého (Pobřeží slonoviny) a silnic do dalších hlavních uzlů v Guineji, jako jsou Kankan a Macenta v (Guineji). Proto existují obavy ze zavlečení případů EOV do sousedních zemí.

Ebola je jednou z nejnebezpečnějších chorob na světě. Je vysoce nakažlivá a může zabít až 90 % nemocných. Virus ebola byl poprvé zjištěn během propuknutí krvácivé horečky v Zairu (dnešní Demokratické republice kongo) v roce 1976.

Ebolou se mohou nakazit lidé i zvířata. Přenáší se při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného.

Prvotní symptomy jsou neurčité, což ztěžuje včasnou diagnostiku nemoci. Nemoc je charakteristická náhlými horečkami, pocitem slabosti, bolestmi svalů a hlavy a bolestmi v krku. Posléze následuje zvracení, průjem, vyrážka, selháni funkce ledvin a jater a v některých případech i vnitřní či vnější krvácení. Symptomy se mohou objevit 2 až 21 dnů po nakažení. Ebola se u některých pacientů projeví vyrážkou, zarudlýma očima, škytavkou, bolestí na hrudí nebo obtížemi při dýchání či polykání.

Neexistuje žádná specifická léčba pro pacienty nakažené ebolou. Péče se standardně omezuje na podpůrnou terapii a léčbu symptomů, spočívající v rehydrataci pacienta, udržování krevního tlaku a prokysličení a v léčbě případných dalších infekcí.

V návaznosti na největší epidemii eboly z let 2014-2016 se podařilo vyvinout účinnou vakcínu proti ebole. Použití vakcíny proti ebole (rVSVDG-ZEBOV-GP) je součástí širší strategie, jejímž cílem je omezit šíření viru.

Zdroj: https://www.who.int/csr/don/17-february-2021-ebola-gin/en/