Divoký poliovirus typ 1 (WPV1) v Malawi

Zdravotnické úřady v Malawi (jihovýchodní Afrika) ohlásily 17.2.2022 infekci divokým poliovirem typu 1 u malého dítěte v hlavním městě Lilongwe. Jedná se o první případ divokého polioviru v Africe po více než pěti letech.

V srpnu 2020 byla Afrika vyhlášena WHO za Region „polio-free“, bez výskytu divokých domácích, tzv. indigenních poliovirů. Výsledky laboratorních analýz ukazují, že kmen zjištěný v Malawi má souvislost s kmenem kolujícím v Pákistánu, v provincii Sindh. Jedná se tedy o importovaný poliovirus, jeho detekce neovlivňuje status certifikace Regionu Afrika (WHO/AFRO) jako prostého divokých poliovirů.

Poslední případy paréz v Africe, vyvolané divokými polioviry, se vyskytly v roce 2016 v severní Nigérii.

Dosud jedinými zeměmi na světě s endemickým výskytem divokých poliovirů zůstávají stále Afghánistán a Pákistán.

Do doby globální polioeradikace nelze riziko importu divokého polioviru vyloučit v žádné zemi. Ochranou proti infekci jedince i následnému vzniku epidemie je pouze vysoká proočkovanost populace, poskytující kolektivní imunitu. Opakovaně je zdůrazňována potřeba proočkovanosti populace nad 95 %.

Zdroj:
https://www.afro.who.int/news/malawi-declares-polio-outbreak
http://www.szu.cz/tema/prevence/divoky-poliovirus-typ-1-wpv1-v-malawi