Nákaza Covidem-19 u domácích mazlíčků

S postupující pandemií COVID-19 se objevily průkazy viru SARS-Cov2 i u zvířat. Současně s tím se objevily i obavy, zda jsou ohrožení domácí mazlíčci, případně jak se mohou tato zvířata podílet na dalším přenosu infekce mezi lidmi.

Nejen v Číně byly provedeny studie, které měly (mají) objasnit, nakolik lze vyvolat infekci u různých druhů zvířat, zda tato zvířata onemocní, či zda je možný další přenos jednak na zvířata stejného druhu, jednak na lidi. Z daného může plynout i to, jak jsou tato zvířata vhodná pro případné testování léků či vakcín.

Byly provedeny pokusy na praseti, kuřeti, netopýru, fretkách, psech a kočkách.

U prasat a kuřat přes aktivní zanesení viru na sliznici nebyla prokázána vnímavost, tyto druhy nemají pravděpodobně patřičný receptor, na který by se virus mohl vázat. Tato zvířata se tedy pravděpodobně na přenosu SARS-Cov2 nijak nepodílí. U kaloňů (druh netopýrů) byla pozorovaná přechodná infekce sliznice dýchacích cest a bylo možno virus z dýchací cest izolovat i po několika dnech.

Nejúspěšnější byla infekce u fretek, které si vytvořily i protilátky a došlo dokonce k infekci kontaktní fretky.

U psů byl prokázán slabě pozitivní test na přítomnost viru na sliznici, ale to je při úzkém kontaktu nemocného člověka a psa očekávat, nicméně nedošlo k onemocnění psa. Vnímavější k infekci budou pravděpodobně kočky, u nichž byly popsány infekce i se zjevnými příznaky onemocnění dýchacích cest v návaznosti na onemocnění majitele kočky. V opačném pořadí toto nebylo zaznamenáno, ani přenos infekce mezi kočkami. Z dostupných údajů se zatím jeví, že se domácí mazlíčci mohou od nemocného majitele při vysoké infekční dávce a úzkém kontaktu nakazit, ale není prokázáno, že by hráli nějakou roli v dalším přenosu. Přesto se doporučuje, aby při onemocnění majitele zůstala zvířata v karanténě doma kromě nezbytného venčení.

Pokud jsou psi a kočky (tak jako dřív) pouze na dvorku, úzký kontakt je spíše výjimečný a k přenosu infekcí žádným směrem nedochází. Pokud jsme si ale zvířata dovedli do svých domácností a někteří dokonce svých ložnic, musíme počítat s tím, že s námi naši mazlíčci budou sdílet i některé naše choroby (a my jejich).

MUDr. Hana Tkadlecová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Zlín