COVID-19 u dětí a těhotných žen

Průběh nákazy COVID-19 u dětské populace:
Dle doposud známých informací je průběh onemocnění COVID-19 u dětí lehčí než u dospělých. Zpravidla bývají popisovány "chřipkovité příznaky" ve smyslu teploty, kašle, vzácněji průjem a zvracení. Na druhé straně však děti mohou vylučovat virus značně déle, než dospělí jedinci a to až 22 dnů. 

Gravidita, kojení a COVID-19:
Na začátek je nutné si uvědomit, že přesná data ještě neznáme. Dle prozatím známých případů však můžeme říci, že gravidní ženy nemají vyšší riziko závažnějšího průběhu onemocnění COVID-19, než běžná populace. Na druhou stranu - během gravidity dochází k oslabení imunitního systému a vzhledem k vysokému postavení bránice ve vyšším stupni gravidity, může být výsledkem snížení "ventilace" plic a snadnější vznik zánětlivého procesu v plicní tkáni - stejně jako u každého jiného respiračního onemocnění.

Je možný přenos COVID-19 z matky na dítě?
Prozatím není objasněno, zda může dojít k nákaze dítěte před porodem přechodem přes placentu z matky na dítě nebo během porodu. Virus nebyl v plodové vodě zachycen, stejně tak ani v mateřském mléce. Přenos z matky na dítě je tedy velmi málo pravděpodobný, ale zcela se vyloučit nedá.

Mohou ženy s onemocněním COVID-19 kojit?
Ano, mohou. Během kojení by žena měla mít nasazenou masku a dbát na řádnou hygienu rukou a povrchů, kterých se dotýká.

MUDr. Ivo Hiemer
centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Ostrava