Covid-19 může ohrozit i děti a mladé osoby

I přesto, že mezi rizikové skupiny stran těžkých průběhů nemoci COVID-19 patří starší osoby či lidé s chronickým onemocněním, jsou zaznamenány případy úmrtí u mladých lidí a dokonce u dětí bez známého závažného chronického onemocnění. Vnímavost k nákaze a riziko těžkého průběhu nemoci není vázána jen na přítomnost nějakého zdravotního stavu, který činí člověka méně odolným. Existují i další faktory ovlivňující průběh nemoci. Na straně viru to bývá jeho míra virulence (tedy schopnosti viru způsobit onemocnění, nadneseně řečeno "agresivita") a na straně člověka taková vnímavost a vyšší riziko podlehnutí onemocnění bývá určena i geneticky. S narůstajícím počtem nakažených a úmrtí na COVID-19 bude bohužel stoupat i počet úmrtí u mladých jinak zdravých osob, nicméně úmrtnost bude nadále dominovat u osob starších a chronicky nemocných. Nikdo z nás tedy neví, do jaké míry je jeho imunitní systém vrozeně nastaven a proto i mladí lidé by neměli brát nákazu koronavirem na lehkou váhu a patřičně se proti ní chránit. 

MUDr. Jan Dvořák
Centrum Očkování a cestovní medicíny