Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 pro děti 5–11 let

Vakcína Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 pro děti 5–11 let je neživá mRNA vakcína, určena k ochraně proti koronaviru pro osoby od 5 do 11 let včetně. Slouží k základnímu očkování i podání posilovací dávky. Vakcína se očkuje do horní části paže.

Očkovací schéma

Vakcína Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 pro děti 5–11 let se podává jako jedna dávka bez ohledu na to, zda již děti v minulosti podstoupily očkování očkování proti onemocnění COVID-19.

Očkování proti covid-19 u dětí v této věkové kategorii aktuálně probíhá ve vybraných očkovacích místech a v ordinacích některých praktických lékařů pro děti a dorost. V našich očkovacích centrech Avenier očkování proti COVID-19 do 11 let věku neprobíhá.

Přeočkování

Mezi podáním vakcíny Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 pro děti 5–11 let a poslední předchozí dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19 má uplynout interval nejméně 3 měsíce. Přeočkování vakcínou Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 pro děti 5–11 let probíhá dle nastavení MZ ČR.

Více informací na webu Ministerstva zdravotnictví ČR zde.

Omezení a doporučení

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, 2–3 dny po aplikaci se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária ani větší konzumace alkoholických nápojů. V době očkování není vhodné užívat antibiotika. Pokud právě antibiotika užíváte a máte zájem o očkování, kontaktujte nás na e-mailu info@ockovacicentrum.cz. Konečné rozhodnutí o vhodnosti očkování je na lékaři. Lehké nachlazení nebo rýma není kontraindikací očkování.

Po očkování se může dostavit bolest a zarudnutí v místě aplikace, únava, bolest hlavy, kloubů a svalů a zimnice.  Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku.


Upozornění: Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Volba vakcíny nebo očkovacího schématu přísluší vždy lékaři po osobní konzultaci v očkovacím centru.
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 pro děti 5–11 let je registrovaný léčivý přípravek – vakcína. Přípravek je vázán na lékařský předpis. O očkování se předem poraďte s lékařem a pečlivě si pročtěte příbalovou informaci. Očkování nemusí ochránit 100 % očkovaných osob.

Mapa ordinací x

Najděte si nejbližší ordinaci

Největší síť očkovacích center v ČR.

  • Odbornost
  • Dostupnost
  • Kvalita