Bude mít teplé počasí vliv na životnost viru, případně jeho šíření?

Virus SARS-CoV-2 se šíří kapénkovou cestou, tedy drobnými kapičkami sekretu dýchacích cest, které se na druhou osobu šíří přímo vzduchem nebo mohou ulpět na povrchu. V tomto případě se člověk nakazí nepřímo, nemytýma rukama přenese virus z povrchu na sliznici oka či dýchacích cest.

Respiračním virům se obecně více daří ve vlhčích a chladnějších obdobích roku. V teplých obdobích roku tyto ulpělé kapénky rychleji vysychají, proto lze předpokládat omezené šíření viru touto nepřímou cestou. Nicméně je vidět, že epidemicky se virus šíří i v zemích s teplým klimatem. Ke zpomalení šíření nákazy budou i v letním období klíčová protiepidemická opatření.

MUDr. Jan Dvořák
Centrum Očkování a cestovní medicíny Praha 6