Blízkovýchodní respirační syndrom (MERS)

Blízkovýchodní respirační syndrom, známý pod anglickou zkratkou MERS, je virové respirační onemocnění objevené v roce 2012.

Očkovací látka doposud nebyla vyvinuta

Naši lékaři vám rádi poskytnou konzultaci ohledně
preventivních opatření - objednat konzultaci

Výskyt

Střední východ, Afrika, jižní Asie

Ohrožená skupina

Osoby v častém kontaktu s velbloudy

Postihuje

Dýchací cesty, trávicí trakt

Pojišťovna

-

Výskyt

Poprvé se syndrom objevil v Saudské Arábii a rozšířil se do dalších zemí, převážně na Blízký východ.

Přenos

Lidé se mohou infikovat přímým nebo nepřímým kontaktem s velbloudy. Přenos z člověka na člověka je možný, často mezi členy rodiny žijícími ve stejné domácnosti. Větší pravděpodobnost přenosu z člověka na člověka je ve zdravotnických zařízeních.

Zdroj nákazy

Zdrojem infekce jsou velbloudi.

Inkubační doba

Inkubační doba je 2–5 dní.

Příznaky

Typické příznaky jsou horečka, kašel a dušnost. Komplikací onemocnění bývá běžně také pneumonie. Objevit se mohou gastrointestinální příznaky, včetně průjmu. Těžký průběh onemocnění může způsobit selhání dýchání, které vyžaduje mechanickou ventilaci a s tím spojenou hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Závažnější průběh onemocnění nastává především u starších osob, osob s oslabeným imunitním systémem a u pacientů s chronickými onemocněními, jako jsou onemocnění ledvin, rakovina, chronické onemocnění plic a cukrovka.

Ochrana a prevence

V současné době není k dispozici žádná vakcína ani specifická léčba. Léčba se soustředí pouze na symptomatickou léčbu klinických příznaků pacienta. Mezi preventivní opatření patří vyhýbání se návštěvě farem, trhů nebo míst, kde je známo, že virus potenciálně koluje. Důležité je se dále vyhnout blízkému kontaktu se zvířaty, zejména s velbloudy a dodržovat obecná hygienická opatření (pravidelné mytí rukou před a po dotyku se zvířaty, zabránění kontaktu s nemocnými zvířaty).

Upozornění: Veškeré výše uvedené informace jsou odborně garantované. V našich očkovacích centrech vám lékaři poskytnou odbornou konzultaci. Následné rozhodnutí o očkování patří plně do kompetence lékařů v našich centrech.

Rezervujte si termín ještě dnes

Konzultace pro: Blízkovýchodní respirační syndrom (MERS)

Jak funguje konzultace?

Konzultace k očkování do zahraničí

Konzultace stojí 300 Kč, ale pokud se necháte naočkovat, je pro Vás zdarma.

Obvykle očkujeme již při první návštěvě, takže se nemusíte bát ztráty času.

Cena: 300 Kč
Mapa ordinací x

Najděte si nejbližší ordinaci

Největší síť očkovacích center v ČR.

  • Odbornost
  • Dostupnost
  • Kvalita