Bc. Blanka Štanglová

Původně jsem sestra specializovaná v rámci psychiatrie a psychoterapie. Tomuto zajímavému oboru jsem se věnovala v Psychiatrickém centru Praha (nyní NÚDZ), tehdy ještě pod vedením Cyrila Höschla.
Po návratu do Plzně jsem několik následujících let působila na chirurgickém oddělení, což dodnes považuji za nejlepší praxi pro každou zdravotní sestru.
Později nastala v mém životě významná změna a s příchodem vlastních dětí jsem se čím dál tím víc zajímala o prevenci obecně a k tomu očkování jistě patří.
V roce 2012 jsem tak přirozeně začala pracovat pro firmu Avenier. Celou tu dobu zde potkávám mnoho inspirativních lidí a vidím smysl v práci s klienty, kteří se aktivně zajímají o své zdraví a chtějí se chránit na svých dobrodružných cestách po světě.

Těším se na vás v ordinaci:Očkovací centrum Plzeň

Bc. Blanka Štanglová je autorem nebo garantem