Alena Dostálová Peštová, DiS.

Na mé práci v Avenieru se mi líbí její různorodost, setkávání se se stálými či novými klienty a učení se novým trendům a poznatkům nejen v oblasti vakcinologie a epidemiologie.

Alena Dostálová Peštová, DiS. je autorem nebo garantem