Loading...

Výskyt koronaviru v ČR a jeho prevence

Doporučení k prevenci vzniku a šíření onemocnění COVID-19.

Ke dni 1.3.2020 byl Ministerstvem zdravotnictví ČR ohlášen výskyt prvních tří importovaných případů infekce COVID-19, které byly potvrzeny Národní referenční laboratoří pro chřipku a nechřipkové viry (NRL) ve Státním zdravotním ústavu v Praze, přičemž v souladu s doporučením Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC) ve Stockholmu byly výsledky NRL zaslány do berlínské laboratoře ke konfirmaci.
 
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci ve výskytu COVID-19 v Evropě a ve světě je třeba v prevenci vzniku a šíření viru důsledně respektovat níže uvedená doporučení:
Vyhnout se cestám do míst, kde se vyskytují ohniska nákazy.
V případě záměru vycestovat za hranice ČR je třeba sledovat informace o vývoji aktuální epidemiologické situace ve výskytu COVID-19 v zahraničí, a to na stránkách MZ, MZV, Státního zdravotního ústavu, popř. na stránkách WHO nebo ECDC.
Respektovat pokyny týkající se prevence viru COVID-19 na letištích.
Pečlivě dodržovat zásady hygieny rukou, to znamená mýt si často ruce, popřípadě s využitím desinfekčních prostředků na bázi 70% alkoholu. Stejně tak důsledně dodržovat zásady respirační hygieny, to znamená používat jednorázové kapesníky a při kýchání a kašlání si nezakrývat ústa a nos rukou, nýbrž kapesníkem či paží.
Vyhnout se pobytu v uzavřeném prostoru, kde je shromážděno velké množství lidí v úzkém kontaktu.
Občanům vracejícím se z oblastí výskytu COVID-19 se doporučuje po dobu 14 dnů sledovat jejich zdravotní stav. V případě výskytu klinických obtíží (chřipkové příznaky) kontaktovat telefonicky svého lékaře nebo lékařskou pohotovost či místně příslušnou krajskou hygienickou stanici a poradit se o dalším postupu.
Nevěřit hoaxům, tedy šířeným falešným zprávám a spekulacím o vzniku a šíření COVID-19.  
 
V souvislosti s výskytem viru je třeba uvést, že ČR má zpracovaný funkční systém stanovování protiepidemických opatření, který je mimo jiné i v praxi revidován v rámci jeho procvičování zainteresovanými institucemi.
Tento systém vychází nejen ze zákona o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcích předpisů, ale i ze Směrnic, stanovujících postupy v případě podezření na výskyt vysoce nebezpečných nákaz (VNN) na území ČR, a to jak na palubě letadla přistávajícího na území ČR, tak i v případě podezření na VNN ve zdravotnickém zařízení. Dále vychází ze Směrnice upravující postupy při podezření na VNN mimo zdravotnické zařízení a mimo vstupní místo pro leteckou dopravu. Tyto Směrnice byly aktualizovány a schváleny usneseními vlády z ledna 2019. Vedle těchto dokumentů existuje i Národní pandemický plán pro případ pandemie chřipky, schválený usnesením vlády č. 682/2011, který by v případě potřeby mohl být aplikován i v souvislosti s COVID-19.
Další články v rubrice
Aktivita klíšťat je tu - myslete na očkování proti klíšťové encefalitidě 02.04.2020

Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy. 

Zákaznická linka Avenier 25.03.2020

Naše zákaznická linka je tu pro Vás i přes mimořádná opatření ve standardní dobu od 6:30 do 17:00 hodin. 

8 "fake news" o koronaviru 20.03.2020

Přečtěte si odborný názor na nejnovější fake news, které kolují na sociálních sítích.

3 otázky pro epidemiologa ke COVID-19 18.03.2020

Přečtěte si důležité informace od epidemiologa Rastislava Maďara.

Epidemiolog: Infekčnost koronaviru je překvapivá, tvorba imunity dává naději 16.03.2020