Nahrávám

Epidemie Západonilské horečky v USA

Pří návštěvě USA nezapomínejte na repelenty – číhá tam Západonilská horečka.

V několika státech USA se v posledním období značně zvýšil počet případů Západonilské horečky. V Texasu bylo v průběhu letošního léta zaznamenáno již více než 1000 infekcí a 40 úmrtí. Oficiální úřady varují, že narůstající trend může pokračovat až do příchodu mrazů. Tato původně Africká viróza postihující centrální nervový systém se v USA endemizovala prostřednictvím migrujících ptáků v roce 1999 a ve státě Texas se vyskytuje jen od roku 2002. Letošní počet případů je přitom nejvyšší za celou historii. To platí i o některých dalších federálních státech USA, např. Oklahomě. Na celém území USA bylo zatím letos hlášeno následkem infekce virem Západonilské horečky celkem 65 úmrtí. Výraznější nárůst případů Západonilské horečky se objevuje v cyklech 3-4 let. Současný rekordní počet infekcí je připisovaný i mírné zimě, pozdním jarními dešťovými srážkami a horkému létu. Prevence spočívá v zabránění vytváření rezervoárů stojaté vody po dešti, i malého objemu, ve kterých se množí komár – přenašeč této infekce.
Významnou ochranou pro místní obyvatele i návštěvníky je použití repelentů s účinnou složkou DEET. Tuto formu prevence doporučujeme všem návštěvníkům USA. Nemoc se totiž od roku 1999 endemizovala téměř na celém území USA s výjimkou Aljašky, Havajských ostrovů a státu Maine.

Západonilská horečka (West Nile Fever – WNF) je virová infekce přenášená komáři rodu Culex, méně často i Aedes spp., Anopheles spp., Mansonia spp. (v ojedinělých případech i klíšťata) vyskytující se jak v tropickém tak i v mírném klimatickém pásmu. Čím dál tím častěji se v posledním období vyskytují případy lidské infekce i v našem nejbližším okolí nebo v oblastech hojně navštěvovaných českými turisty. Jedna z největších evropských epidemií této nemoci se dvěma případy úmrtí se vyskytla v létě 2010 v severním Řecku. Případy lidské infekce diagnostikovali v loňském roce i v Rumunsku a v Maďarsku (zde již i ve dvou předchozích letech). V létě roku 2009 bylo zaregistrováno 16 případů neuroinvazivní formy WNF v Itálii regionech Veneto, Emilia-Romagna a Lombardia. Doposud jsou v ČR hlášeny pouze 2 případy nákazy WNV, a to jako importovaná onemocnění v roce 2007 v souvislosti pobytem v Tanzanii a na Kypru (1). Je pravděpodobné, že v dohledném časovém období se budeme setkávat s touto nemocí i u obyvatel ČR a to i bez cestovatelské anamnézy následkem autochtonního (nebo dokonce endemického) přenosu v rámci území naší země.

Endemické oblasti

Spolehlivá databáze celosvětového výskytu této nemoci zatím není k dispozici. Virus byl poprvé diagnostikován v roce 1937 u ženy s horečnatou nemocí v ugandském Omogo v distriktu West Nile (odtud název nemoci). Tato oblast je bohatě zásobována vodou z Albertova jezera, Viktoriina a Albertova Nilu, a proto je hojně osídlena komáry. Následné sérologické přehledy populace v několika afrických zemích ukázaly přítomnost specifických protilátek u velké části populace nad 40 let věku. V roce 1974 v jihoafrické oblasti Karoo následovala po intenzivních deštích rozsáhlá epidemie s přibližně 30.000 případy infekce. V Evropě byla přítomnost WNV poprvé prokázána v roce 1958 v Albánii, v ČR pak v 70-tých až 80-tých létech 20. století u dobytka, koní, zajíců a kormoránů na jižní Moravě. V roce 1997 byl WNV izolován z komárů po povodních na jižní Moravě v oboře Soutok a ve stejné době byly prokázány specifické protilátky proti WNV u lidí z jižních částí Moravy (1). První případy infekce na západní polokouli byly zaznamenány v roce 1999. Od té doby i přes intenzivní snahy o kontrolu této arbovirózy se z původního místa importu na východním pobřeží USA (první ohnisko bylo College Point v Queens, New York) rozšířila prakticky na celé území – s výjimkou teritorií Aljašky, Havajských ostrovů a státu Maine, kde však byly zaznamenány zoonotické případy. Z evidence případů v USA (CDC) vyplývá, že v roce 2009 bylo v této zemi zaznamenáno celkem 663 případů, z toho 335 s diagnózou encefalitida nebo meningitida (2). Letalita nemoci byla na úrovni 4,5 % (30 úmrtí). Z asijských zemí jsou nejvíc postiženy oblasti Blízkého Východu, Indie a Indonésie.

Přenos

Kromě lidí, ptáků a koní infikuje RNA virus WNF (který je podobný viru dengue a patří do antigenního komplexu japonské encefalitidy) i psy, kočky, netopýry, tchoře, opice, veverky a králíky. Virulence viru WNF je v porovnání s původci Japonské encefalitidy nebo St. Louiské encefalitidy signifikantně nižší.
Hlavní přenašeč - komár Culex spp. je schopen přezimovat chladné období ve formě hybernace v podzemních úkrytech, pivnicích, jeskyních, opuštěných tunelech apod. Přenos infekce je možný i interhumánně, např. krví, včetně konjunktivální expozice. Zjistil se přenos krevní transfuzí, prostřednictvím transplantovaných orgánů, intrauterinně nebo kojením.

Klinický obraz

Většina případů nákazy probíhá asymptomaticky, i proto je komplikované stanovit skutečnou cirkulaci viru v populaci. U menší části probíhá nemoc pod obrazem febrilní nemoci a jen u malé části dochází k zánětu CNS. Poměr těchto forem je přibližně 110:30:1. Vnímavost k nákaze je vyšší u osob nad 50 let věku, u mužů a při poruchách imunity.
Febrilní forma WNF má inkubační dobu 2 až 15 dnů, po které se s horečkou objevují bolesti hlavy (zejména frontální), zimnice, pocení, únava, lymfadenopatie, artralgie, myalgie a další chřipce podobné příznaky. Občas se na trupu projeví makulopapulózní exantem a u některých pacientů i příznaky postižení gastrointestinálního systému (nauzea, zvracení, anorexie, průjem). Příznaky ve většině případů ustupují za 7 až 10 dnů, únava však může přetrvávat několik týdnů a lymfadenopatie až 2 měsíce.
U infekce mozku se k uvedeným klinickým příznakům přidružuje porucha vědomí, hyperaktivní a následně hypoaktivní šlachové reflexy, objevují extrapyramidové symptomy.
Vzácnější postinfekční následky zahrnují i další stavy: anteriorní myelitidu, syndrom Guillain-Barré, multifokální chorioretinitidu, hepatitidu, myokarditidu, nefritidu, pankreatitidu, splenomegálii.
Preventivní vakcinace ani kauzální léčba zatím nejsou k dispozici. Existuje neživá vakcína pro imunizaci koní, která byla ve vybraných zoologických zahradách použita i k imunizaci chovů ptáků, avšak se sporným efektem. Terapie je jen symptomatická, zkoušelo se použití antiretrovirových léků, ribavirinu, intravenózně imunoglobulin nebo alfainterferon.
Prevence spočívá v ochraně před létajícím bodavým hmyzem: bledší oblečení, dlouhé rukávy a kalhoty, aplikaci repelentu na kůži, moskytiéry, impregnace oděvů a sítí insekticidem.
Od roku 2003 je v USA skríning na původce WHF součástí rutinních testů dárců krve. Transfuzní stanice ve Velké Británii vyžadují po návratu z USA, Kanady a severovýchodních provincí Itálie odstup minimálně 28 dnů od darování krve. Stejný odstup od návštěvy zájemce o darování krve v endemických oblastech (bez uvedení konkrétních zemí) požadují i transfuzní stanice v mnoha dalších zemích, včetně České republiky a interval 28 dnů uvádějí i doporučení Společnosti transfúzního lékařství.

Závěr

Febrilní onemocnění v rámci maximální inkubační doby u cestovatele po návratu z endemických oblastí, včetně Řecka, Kypru a USA, by v rámci diferenciální diagnostiky mělo vést k testům i na WNF. I když zatím neexistuje specifická léčba, včasné zahájení terapie má i tak významnou úlohu v prevenci komplikací a případných dlouhodobých následků s protrahovanou rekonvalescencí. Klíčovou úlohu v prevenci nemoci má pečlivá ochrana před bodavým hmyzem v období jeho největší aktivity a eliminace stojaté vody jako líhniště přenašečů.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
Odborný garant očkovacích center Avenier

Další články v rubrice
Epidemie spalniček v Evropě a dalších zemích 06.03.2017

Na území EU jsou případy spalniček hlášeny v Rumunsku, Rakousku, Belgii, Německu, Itálii a Španělsku, ohniska mimo EU byla zjištěna ve Švýcarsku, Kongu, Guinei, Jižní Africe a Jižním Súdánu.

Virová hepatitida E - epidemie v Čadu 27.02.2017

Africký Čad se potýká s epidemii virové hepatitidy E, z jednoho tisíce nakažených osob si epidemie vyžádala již 12 lidských životů, z toho 4 těhotných žen. 

Epidemie žluté zimnice v Brazílii 01.02.2017

Epidemie žluté zimnice (yellow fever) v brazilském státě Minas Gerais si za první letošní měsíc (leden 2017) vyžádala 38 potvrzených úmrtí a u dalších 48 fatálních případů se příčina smrti prověřuje.

Malárie na Kubě 16.01.2017

Více než 10 osob již bylo hospitalizováno na Kubě v nemocnici ve městě Cienfuegos na jihu střední části země, které je i populárním místem návštěv pro zahraniční turisty. 

Epidemie horečky chikungunya v Pákistánu 02.01.2017

Zdravotnické úřady v Pákistánu informovaly, že na území této země dochází k epidemickému šíření horečky chikungunya. Tuto virovou horečnatou nákazu, která se projevuje zejména silnou bolestí končetin a hlavy, občas i vyrážkou, přenáší komár Aedes aegypti s denní aktivitou. Stejný druh komárů přenáší i horečku Zika a dengue. Jen za posledních 24 hodin byly hospitalizováno více než 700 osob a celkový počet nakažených se pravděpodobně pohybuje v desítkách tisíců. K nejvíce zasaženým oblastem patří region Karáčí. U části postižených následně přetrvávají bolesti kloubů i více než 1 rok.

Specifický lék na tuto nemoc není k dispozici, neexistuje ani očkovací látka. Prevencí je používání repelentu v denních hodinách od svítání do soumraku.