Loading...

Epidemie virové hepatitidy typu C v Číně

Příčinou epidemie virové hepatitidy typu C s více než 200 případy infekce v jihočínské provincii Guangdong (Heyuan, Zicheng, Zijin) bylo opakované používání nesterilních jehel při zdravotnických výkonech. Tato nesprávná medicínská praxe, která je bohužel součástí zdravotní péče v mnoha rozvojových zemích, může být příčinou celé řady velmi závažných nemocí, včetně virové hepatitidy C, jejíž následkem může být i cirhóza až rakovina jater.

Prevence formou očkování je možná proti původci virové hepatitidy B, u typu „C“ zatím vždy spolehlivá léčba ani vakcína nejsou k dispozici. Tři dávky vakcíny proti virové hepatitidě B přitom poskytnou dlouhodobou až doživotní imunitu.

Tato situace ještě víc zdůrazňuje možnost preventivního očkování obecně i proti různým jiným závažným nemocem, které sníží pravděpodobnost zdravoních potíží na cestách a nutnost vyhledat v zahraničí lékařskou pomoc, u které by mohlo dojít k závažné nákaze cestovatele.