Loading...

Epidemie černého kašle - USA, Brazílie a další oblasti

Stovky případů infekce v mnoha oblastech USA znamenají pokračování zvýšeného výskytu a epidemií černého kašle v různých federálních státech. V poslední době je hlásily zejména Michigan, Ohio, Nebraska, Montana, Kalifornie, Texax, Nové Mexiko.

Podobný stoupající trend pokud jde o výskyt černého kašle je zaznamenáván i v dalších více či méně vyspělých zemích, včetně ČR. Dramatický nárůst hlásí např. i některé oblasti Brazílie.

Prevence spočívá v očkování dětí tzv. hexavakcínou, v dospělosti je doporučováno očkování kombinovanou vakcínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli jednou za 10 let. Závažné případy jsou zejména u nejmladších a starších věkových skupin. Očkovat se mohou rizikové osoby i jejich nejbližší kontakty a rodinní příslušníci.

Zdrojem nákazy u závažných infekcí dětí v prvních 6 měsících života jsou často rodiče. Svým včasným očkováním před porodem nebo tesně po něm tak chrání své novorozené dítě a stejnou možnost mají i prarodiče.